Elevhemmet
På elevhemmet bor ca 50 flickor i 10-15 års ålder.

Faddrar här i Sverige betalar 200 kr/mån.


Pengarna går till mat och husrum, lön till personalen på elevhemmet (en husmor, kock, vaktmästare) och stödundervisningslärare), skoluniform, annat material och sjukförsäkring. En del av pengarna används till att ge flickorna extraundervisning i engelska och i de ämnen de är svaga i. På så sätt säkerställs utbildningskvaliteten.


Flickorna på elevhemmet är inte föräldralösa, de har regelbunden kontakt med sin familj. Familjen får också betala för boendet utifrån egen förmåga, för att de inte ska skjuta över ett ansvar på andra som de själva borde ta. Deras insats är runt 10 kr per månad.

Tidigt varje morgon tränar flickorna fotboll


tillbaka

 
pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!