Köp en korg

I många av byarna omkring Theodoriområdet är folket duktiga korgmakare! De är också mycket fattiga, de flesta lever i absolut fattigdom, på mindre än 1 USD om dagen. Tänk om det som de är duktiga på kunde vara vägen ut ur fattigdom!


Du kan dels köpa en korg av oss, dels hjälpa dessa korgmakare att sälja fler, till dina vänner, genom att du beställer några till, och därmed låter budkavlen gå.


Låt korgen stå framme i ditt hem som en solidaritetshandling, och som ett vackert handarbete. Låt den, som en budkavle, sprida förståelse för de fattigas villkor och en rättvis handel. Korgmakarna kan inte sälja alla de korgar de kan producera på hemmamarknaden. Får de en utökad marknadsplats får de också en bättre lön.


Hundra procent av korgpriset kommer tillbaka till korgmakarens by, dels till korgmakaren själv och dessutom i form av utvecklingsprojekt som TRDP driver. På så sätt kan alla i byarna dra nytta av att i århundraden ha gjort dessa korgar. De kan då gemensamt dras upp ur fattigdomens onda cirkel för egen maskin, av det de själva producerat!


Kontakta Torbjörn på torbjorn@theodori.se om du vill vara med och hjälpa korgmakarna och deras byar!
    En korg blir till


tillbaka

pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!